Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemeen

Algemeen
 • Wedstrijddata, tijden en locaties worden voor 1 januari door de wedstrijdcommissie vastgesteld, uitgezonderd de wintercompetitie (voor 1 oktober).
 • Deelnemers dienen lid te zijn van H.S.V. “De Snoek” en in het bezit te zijn van alle vereiste documenten.
 • De hengelkeuze is vrij, behalve als voor bepaalde wedstrijden anders is besloten.
 • Er mag met één hengel gevist worden. Deze mag beaasd zijn en voorzien van één enkelvoudige haak. Er mag slechts één hengel boven water zijn. Men mag niet meer dan de wettelijk toegestane twee hengels compleet opgetuigd voorhanden hebben. Meer reservehengels mogen niet voorzien zijn van een haak en/of onderlijn.
 • Uitzondering op deze regel is echter het volgende: Wanneer er dispensatie voor het voorhanden hebben van meerdere opgetuigde hengels is verleend door de betreffende federatie van het water waar de wedstrijd in gehouden wordt, dan is het toegestaan meerdere hengels voorhanden te hebben.
 • Voeren en/of vissen met verse de vase, rode maden en sterk gekleurd voer is verboden.
 • Het gebruik van een katapult is verboden.
 • Beschadigen van oever en/of oeverbegroeiing is niet toegestaan. (Beperkt knippen is toegestaan).
 • De visplaats wordt door loting vastgesteld. Aan de waterkant mag de deelnemer maximaal één meter links of rechts van zijn nummer plaats nemen.
 • Eerste signaal is beginsignaal: voeren en vissen. Na de eerste vijf minuten mag er niet meer zwaar gevoerd worden. Wat in één hand aan los voer gepakt kan worden is toegestaan.
 • Tweede signaal is eindsignaal: de hengel dient onmiddellijk opgehaald te worden. Vis die voor het eindsignaal is gehaakt, telt.
 • Er wordt gevist op gewicht. De vis dient levend en ongeschonden te worden aangeboden. Alle ondermaatse vis, waarvoor een wettelijke minimummaat geldt, dient onmiddellijk te worden teruggezet. Ondermaatse baars mag worden bewaard in het leefnet, mits na weging direct teruggezet.
 • Snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee.
 • Gevangen vis dient te worden bewaard in een fijnmazig leefnet met een minimummaat van 2,50 meter lang en een doorsnede van 40 cm. Vierkante netten: 30 x 40 cm. De vis moet tot de weging in het leefnet blijven. Tijdens competitiewedstrijden is het verplicht de gevangen vis ter weging aan te bieden.
 • Bij vroegtijdig afgelasten en/of beëindigen van een wedstrijd beslist de wedstrijdcommissie of deze wedstrijd ingehaald of meegeteld wordt. Meer dan de helft van de wedstrijdduur voorbij betekent dat de wedstrijd meegeteld wordt.
 • Bij niet naleven van het reglement en/of bedrog, volgt een door de wedstrijdcommissie vast te stellen sanctie. Iedere deelnemer die onregelmatigheden constateert, dient dit te melden bij de wedstrijdcommissie.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
 • Om deel te kunnen nemen aan de zomercompetitie moet je vanwege veiligheidsredenen minimaal 16 jaar zijn.