Over ons

De vereniging
Hengelsportvereniging "De Snoek" is opgericht op 23 april 1947. De vereniging bestaat op dit moment uit 1235 leden. Ruim zestig hiervan vallen in de categorie junior. Daarnaast verkoopt de vereniging jaarlijks nog ruim 300 vergunningen aan jeugdvissers die uitsluitend vissen in eigen verenigingswateren.

Bestuur en commissies
Naast een actief bestuur bestaat de vereniging uit een aantal actieve commissies, te weten de wedstrijdcommissie en vanaf 2014 ook weer een formele jeugdcommissie, voorheen was hiervoor een jeugdcoördinator. Ook de redactiecommissie speelt een zeer actieve rol en levert een actieve bijdrage aan ons eigen verenigingsblad Fisk en Wetter.

Activiteiten voor leden
Hengelsportvereniging "De Snoek" is een vereniging die in het verleden reeds vele uitstekende wedstrijdvissers binnen de gelederen gehad heeft. In de afgelopen jaren kende onze jeugdafdeling diverse Friese kampioenen.
Ook nu leeft de wedstrijdvisserij nog steeds volop. Ongeveer 35 leden houden onderling een groot aantal wedstrijden, in diverse onderlinge comp en nog jaarlijks neemt het aantal deelnemers toe. Vanaf 2015 gaan we de beide poules combineren.

Ook roofvissers vinden bij HSV de Snoek een uitstekende 'thuisbasis'. Jaarlijks worden verschillende snokevispraktijkdagen georganiseerd vanaf de kant, maar ook vanuit de boot. Ook deze activiteiten die uitsluitend in de herfst en winter plaatsvinden worden steeds populairder onder de fanantieke roofvissers

De website
H.S.V. "De Snoek" was de eerste vereniging in Friesland met een eigen website. Deze site is ontstaan doordat tijdens het 50 jarig jubileum in 1997 gezocht werd naar een bijzondere manier om onze vereniging onder de aandacht te brengen. De huidige en volledige vernieuwde website is sinds 1 januari 2019 actief en is al weer de vierde versie van de website

Vrijwilligers
Mede door de inzet van een groot aantal vrijwilligers worden diverse activiteiten ontplooid met als doel een nog duidelijkere profilering van onze vereniging. Daarnaast doet onze vereniging er alles aan om de hengelsport als recreatiesport in de vrije natuur te bevorderen. Uiteraard gaat dit gepaard met een goede voorlichting over hoe omgegaan dient te worden met gevangen vis. Met name de jeugd leert al op jonge leeftijd respect op te brengen voor de natuur. Mede door de bereidwillige hulp van Staatsbosbeheer is het mogelijk excursies te organiseren in de uitgestrekte natuurgebieden in de omgeving van Wolvega.