Kascontrole commissie

In april legt het bestuur verantwoording af aan de ledenvergadering over het gevoerde beleid. Hierbij speelt de kascontrole een belangrijke rol. 

De leden hebben tijdens de jaarvergadering van 2015 besloten om de kascontrole te laten uitvoeren door erkend accountantsbureau. Het bestuur legt derhalve verantwoording af voor het gevoerde financieel beleid bij dit bureau. 

Na controle en presentatie van het accountantsrapport kunnen de leden "decharge" verlenen aan de penningmeester van h.s.v. De Snoek te Wolvega.